YEAR: 2018
TYPE: CULTURAL
STATUS: PROPOSAL
TEAM: AUSTRIS MAILĪTIS, ŽANETE BĒRZIŅA, ROBERTA FIŠERE,
REIJI KOBAYASHI, ANDRA ODUMĀNE, JĀNIS LIELMANIS
LOCATION: RIGA, LATVIA

NEXT