YEAR: 2018
TYPE: COMERCIAL
STATUS: PROPOSAL
TEAM: AUSTRIS MAILĪTIS, ANDRA ODUMĀNE, ŽANETE BĒRZIŅA,
ROBERTA FIŠERE, JĀNIS LIELMANIS, REIJI KOBAYASHI
LOCATION: RIGA, LATVIA

NEXT